Search
Close this search box.

PERSONUPPGIFTER

A Branded Thing AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. A Branded Thing AB:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

När du besöker vår webbplats samlar vi in information om alla besök. Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de individuella elementen vår webbplats samt för att understödja vår marknadsföring. Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan kontakta oss gällande vår cookie- och sekretesspolicy. Insamling av kunders personuppgifter på vår webbplats sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. A Branded Thing AB, 559141-8214, Kommendörsgatan 6, SE-41459 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Portalen genom cookies. De personuppgifter som A Branded Thing AB behandlar är ditt namn, titel, arbetsgivare, personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi i det sammanhanget olika analysverktyg som Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur vår webbplats används.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Portalen.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter i Portalen.
Behandlingen sker med ditt medgivande/samtycke för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system i vår Portal.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, till exempel lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, till exempel bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom A Branded Thing AB:s koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för till exempel tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.  A Branded Thing AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn i Portalen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES. Om hela eller delar av A Braned Thing AB:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

PROFILERING

A Branded Thing AB skapar personliga kundprofiler baserade på dina insamlade uppgifter från alla uppgiftskällor/-kategorier, t.ex. sökbeteende tillsammans med dina köp och den information du har lämnat (t.ex. favoritprodukter). Vi kombinerar och analyserar dessa uppgifter i syfte att förbättra din upplevelse på vår webbplats, för att skräddarsy personliga erbjudanden och tjänster och för att bedöma kommunikationsfrekvensen.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

A Branded Thing AB använder sig även bland annat av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos A Branded Thing AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

TILLGÅNG TILL, UPPDATERING, KORRIGERING OCH RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

A Branded Thing AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till A Branded Thing AB förändras, till exempel om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna A Branded Thing AB  korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@abrandedthing .se.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring

Kontakt rörande persondata:
Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på: info@abrandedthing.se. Om felaktiga data har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du ta kontakt på samma sätt. Du har rätt att få se vilken information om dig som är registrerad, och du kan invända mot registreringen enligt personuppgiftslagen.

Registerutdrag
Ett registerutdrag består av en utskrift ur de register hos A Branded Thing AB  där dina personuppgifter förekommer. När du har ansökt om att få ett registerutdrag skickar vi det på papper till din folkbokföringsadress som rekommenderat brev eller paket där du står för frakten.

Skriv ett brev (ej mail) om att du vill ha ett registerutdrag från A Branded Thing AB . Var noga med att ange ditt fullständiga namn, personnummer samt kontaktuppgifter/adress.

Posta brevet rekommenderat till:
A Branded Thing AB 
ATT: House Be Registerutdrag 
Storgatan 51
903 26 Umeå

Som kund har du rätt att få tillgång till dina insamlade personuppgiftskategorier (artikel 15) och du kan invända mot registrering enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Efter rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi kontrollerar, med reservation för åtgärd som innebär lagbrott.

Vi kan avvisa begäran som är oskäligt återkommande, innebär oproportionellt stort tekniskt ingripande (t.ex. utvecklande av ett nytt system), påverkar andra personers personuppgifter eller som är extremt opraktisk (t.ex. uppgifter från backupsystem). Alla frågor angående detta ska ställas till kundservice via mail.

COOKIES

När du använder vår Portal samtycker du till att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi placerar på din dator för att hålla reda på vad som händer när du besöker oss och för att känna igen datorn. En cookie är inget program och innehåller inte virus. 

Hur undviker jag cookies?

Enligt GDPR artikel 7.3 och artikel 29 måste det vara lika enkelt för webbplatsens användare att dra tillbaka ett samtycke som det skulle ge det i första hand. Det ska vara tydligt för användaren på webbplatsen att ge samtycke om användningen av hans personuppgifter men lika enkelt att den skall kunna återkallas när som helst. 

Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas. Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras webbplatser. Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas funktioner på vår webbplats som inte kommer att fungera för dig. Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.networkadvertising.org/choices 
http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout